A szövetség tagjai

A Magyar Közlekedési Szövetség tagjai:

1. BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u.19.-21.

A Budapesti Közlekedési Központ a főváros mobilitásmenedzsereként felelős minden közlekedőért az utazók jellemzőitől, az utazás indítékától, céljától és a közlekedésimód-választástól függetlenül. Közlekedésszervezői, megrendelői, irányítói, közlekedés- és komplex közterületfejlesztői feladatait a Fővárosi Önkormányzat elvárásainak megfelelően, a fenntartható környezeti elvek, valamint az utasok, ügyfelek igényeinek figyelembevételével látja el. Aktívan részt vesz olyan nemzetközi közlekedésszakmai szervezetekben, amelyek a megújuló technológiák és közlekedési megoldások terjesztésével, tudásmegosztással támogatják Budapest közlekedési rendszerének fejlesztését.
 

További információ: www.bkk.hu2. BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1106 Budapest Fehér út I/B

A BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot 1997-ben a BKV Zrt. 100%-os tulajdonú társaságként alapította, a korábban több helyen működtetett BKV Zrt.-s vasúti járműjavító kapacitások összevonásával.
A Társaság az 1970-ben létrehozott BKV Vasúti Járműjavító Főműhely utódaként a magyarországi villamos, elővárosi és metrójárművek, azok fődarabjainak és az ezekhez kapcsolódó speciális alkatrészek javításával, gyártásával foglalkozik. Tevékenységük az utóbbi években kiegészült a vasúti kitérők gyártásával, trolibusz, autóbusz járművek javításával, honosításával és ezeknek a járműveknek az esztétikai felújításával.

Egyik legnagyobb értéküknek az egyedülálló szakemberállományukat tartják, ehhez illeszkedve a Kft. területén, megalakítása óta folyamatosan szakirányú szakmunkásképzés folyik. Fő megrendelőjük a BKV Zrt., de speciális szolgáltatásai révén az ország valamennyi villamos járművét és autóbuszát üzemeltető vállalatával kapcsolatban áll, ezen felül számos neves külföldi autó- és vasútipari céggel alakított ki különböző együttműködéseket.


További információ: www.vjsz.hu


3. Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1980 Budapest Akácfa u. 15.

Az évente mintegy 1,4 milliárd utast szállító BKV Zrt. 5 nagy ágazatot (autóbusz, villamos, metró, HÉV, trolibusz) működtet integrált rendszerben. Ezen túlmenően - az elsősorban idegenforgalmi jelentőségű - fogaskerekű vasutat, a siklót, a libegőt és a hajózást is fenntartja. A BKV Zrt. saját és jogelődjei múltját két múzeum fenntartásával és nosztalgiajáratok üzemeltetésével is őrzi.

További információ: www.bkv.hu

 

4. DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 4024 Debrecen Salétrom u. 3.

AAz 1884 óta működő DKV Zrt. hazánkban az egyik legmodernebb járműparkot üzemelteti. A környezetkímélő közlekedési járműveket évente 105 millió utas veszi igénybe Debrecenben.

Közösségi közlekedéssel a zöld környezetért
Az euro5-ös motorral rendelkező autóbuszok 2009-es forgalomba állításával éves szinten mintegy
5 tonnával, míg az új villamosvonal megvalósulásával további 700 kilogrammal csökkent a károsanyag-kibocsátás a városban.

Járműveink
125 darab euro5-ös motorral rendelkező alacsonypadlós autóbusz,
29 darab villamos, melyből 18 alacsonypadlós
28 darab trolibusz, melyből 21 alacsonypadlós

Okos megoldások

A helyi közlekedésben elsőként Debrecenben indult el az elektronikus jegyrendszer. A Cívis város lakói és az ide látogató turisták már az elektronikus személyigazolványra vásárolt bérlettel és napijegyekkel veheti igénybe a közlekedési társaság szolgáltatásait.
Az utasok, kényelmesen és gyorsan, akár otthonról is vásárolhatnak bérletet vagy napijegyet új típusú személyi- vagy diákigazolványukkal a DKV Zrt. online felületén.
A debreceni Smart City elképzelésekhez igazodva a DKV Zrt. folyamatosan fejleszti a valósidejű utastájékoztatási rendszerét és bővíti a kényelmes és gyors utaskiszolgálást biztosító lehetőségeket. Az utasok a valósidejű menetrendről a TransitDKV mobil applikáció segítségével tájékozódhatnak.

További információ: www.dkv.hu

 

5. INTER TAN-KER Zrt.
Székhelye: 1045 Budapest Istvántelki u. 8.

Az INTER TAN-KER Zrt. jogelődje 2002-ben alakult INTER TAN-KER Kft. néven.  Az INTER TAN-KER Zrt. kiemelt küldetésének tekinti a kormányzat, az önkormányzatok, multinacionális, valamint kis- és középvállalatok munkájának segítését a közlekedés területén. A vállalat meghatározó szerepét a közlekedés területén felmerülő igények magas színvonalon való teljesítésével, valamint előremutató megoldások bevezetésével érte el.  A magyar és nemzetközi közlekedési ipar részére jól használható, stabil, megbízhatóan és hatékonyan működő rendszerek tervezését és kivitelezését kiemelkedő szaktudással rendelkező munkatársak garantálják. Az INTER TAN-KER Zrt. sikerének alapvető feltétele, egyúttal működésének legfontosabb célja, hogy partnerei és megrendelői részére korszerű és versenyképes szolgáltatásokat nyújtson, valamint ezek minőségét folyamatosan javítsa. 
 

További információ: www.intertanker.hu 

 

6. Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 7400 Kaposvár Áchim A. u. 1.


A Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1994. július 1-jén általános jogutódlással alakult. 2006-ban 100%-os önkormányzati tulajdonba került. Ezt követően a városvezetés megalapította a Kaposvári Közszolgáltató Holding Zrt-t, mely 2011-től a társaságnak egyedüli részvényese. Feladatunk - a Kaposvár Megyei Jogú Várossal kötött Közszolgáltatási Szerződés alapján - a város közigazgatási területén a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítás kizárólagos joggal történő biztosítása, az utasbiztonság figyelembevételével, és az ezzel összefüggő egyéb tevékenységek elvégzése.

További információ: www.kaposbusz.hu

 

7. Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft.
Székhelye: 1052 Budapest, Bécsi utca 5.

A Közlekedés Kft.-t 1990 januárjában tervező mérnökök alapították, a rendszerváltás után elsők között a városi közlekedés szakterületén. Az alapítás óta eltelt közel 30 év alatt, egy több mint 45 fős, a szakterületén széles körben jó nevet szerzett cég jött létre. A Kft. az eltelt idő alatt szoros és eredményes együttműködést, állandó bel- és külföldi partnerkapcsolatokat alakított ki számos tervezővel, megrendelővel.
A tervezési tevékenység a stratégiai tervezéstől, tanulmánytervek készítésétől egészen a kiviteli tervek készítéséig, tervezői művezetésig terjed. Ezen túlmenően a Kft. szakértői és tanácsadói tevékenységet is folytat, illetve nagy szerepet vállal közlekedési vonatkozású kutatás-fejlesztési feladatokban is. Munkatársaik magas színvonalú szaktudással, kiemelkedő szorgalommal, innovatív gondolkodásmóddal állnak a jövő kihívásai elé.


További információ: www.kozlekedes.hu

 

8. Magyar Közlekedési Tervező és Mérnöki Kft.
Székhelye: 2040 Budaörs Komáromi u. 22.

A Magyar Közlekedési Tervező és Mérnöki Kft. 2006 óta végez mérnöki, tervezési és műszaki tanácsadói tevékenységét a Műszer Automatika Cégcsoport tagjaként. Alapításának célja, hogy partnerei számára teljes körű szolgáltatásokat nyújtson közlekedéstervezői tevékenységekhez, amely területen magyarországi és külföldi referenciákkal egyaránt rendelkezik.
A tervezői és konzultációs tevékenységen kívül a cég közlekedési szakértői és tanácsadói tevékenységet is folytat közlekedési projektek megvalósítása során. Tevékenységi köre felöleli a közlekedési tervezési és mérnöki szolgáltatásokat, beleértve megvalósíthatósági tanulmányok, tervek készítését és a projekt megvalósítás tervezői művezetését, műszaki, gazdasági, mérnöki lebonyolítását.

További információ: www.muszerautomatika.hu9. Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 3527 Miskolc, Szondi György u. 1.

Miskolcon a vidéki városok között elsőként 1897. július 10-én indult útjára az első villamos a Tiszai pályaudvar és a Veres templom között, amelyen az első nap már 7 615 fő utazott. A városon belüli menetrendszerű autóbusz-közlekedés 1948. november 17-én indult el. A miskolci közösségi közlekedés fejlődéstörténetében jelentős állomás volt az 1954-es esztendő, amikor a két, addig önálló irányítású autóbusz és villamos üzemágat Miskolci Közlekedési Vállalat (MKV) néven egy szervezetbe integrálták. Ebben a szervezeti felállásban működött a vállalat 1994-ig, amikor Miskolc város önkormányzata – 100%-os saját tulajdonrésszel – részvénytársasággá alakította. Az MVK Zrt. 2006 óta a Miskolc Holding tagvállalata.

Napjainkban: Az MVK Zrt. látja el Miskolc város és Felsőzsolca közösségi közlekedését. 
Autóbusz-közlekedés: 35 viszonylat, 153 km-es vonalhálózaton 187 db autóbusz. 
Villamosközlekedés: 2 viszonylat és 11,6 km-es villamos hálózaton 31 db villamos.


További információ: www.mvkzrt.hu

 

10. Siemens Zrt.
Székhelye: 1143 Budapest Gizella út 51-57.

Mozgásba hozzuk a városokat

A Siemens egyike a világ vezető technológiai vállalatainak. Magyarországon több mint 130 éve törekszik a folyamatos értékteremtésre. Tevékeny szerepet vállal a korszerű nagyvárosi infrastruktúra és közösségi közlekedés valamint a vasúti közlekedés fejlesztésében is. Sikerrel egyesíti nemzetközi tapasztalatát és lokális kompetenciáit a vasúti és közúti közlekedés irányítása, a vasútvillamosítás, valamint a kötöttpályás járművek területén. A vállalat a kezdetektől részese a közösségi közlekedésnek; nevéhez fűződik a mai Andrássy út alatt 1896-ra megépített Millenniumi Földalatti vasútvonal, mely az első volt Európa kontinentális részén. Siemens biztosítóberendezések teszik megbízhatóvá a vasúti közlekedést több jelentős vonalszakaszon. Budapesten villamosaink a fékezési energiát visszatáplálják a hálózatba, megtakarítva ezáltal akár a vontatási energia ötödét. A vállalat fontos szerepet vállalt a 4-es metró kivitelezésében, és részt vesz Budapest közúti forgalomirányító rendszerének működtetésében. A Siemens  korszerű Desiro motorvonatai és megbízható Taurus és Vectron mozdonyai  több éve teljesítenek szolgálatot a magyar pályákon.
Műszaki innovációinknak és az információtechnológiában való jártasságunknak köszönhetően hatékony megoldásokat kínálunk a fenntartható közlekedés szinte minden területén. Magyarországon és szerte a világban mindennap azon dolgozunk, hogy időtálló válaszokat adjunk a jövő kihívásaira.
 
További információ: www.siemens.hu11. Szegedi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 6720 Szeged Zrínyi u. 4-8.

Szegeden jelenleg két közösségi szolgáltató (az önkormányzati tulajdonú Szegedi Közlekedési Kft. és az állami tulajdonú DAKK Zrt.) végzi az utasok szállítását.
Az SZKT-nak a villamosok és trolibuszok üzemeltetésén túl a városban működő fizető parkolási rendszer és az automata üzemű parkolóház fenntartása is feladata.

További információ: www.szkt.hu

 

12. Tüke Busz Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.

A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Tüke Busz Zrt.) tulajdonosa 100%-ban Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Tüke Busz Zrt. fő tevékenysége a Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4931) Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén. A cég szolgáltatását Pécs város lakossága és az agglomerációs területekről érkező utasok részére biztosítja.


További információ: www.tukebusz.hu

 

13. VIV Csoport
Székhelye: 1077 Budapest, Bethlen Gábor utca 21-23.

A VIV Csoport alapvetően Magyarországon és Németországban, valamint a környező országokban végez fővállalkozási, tervezési, kivitelezési és karbantartási tevékenységet. Elektromos kivitelezés területén 35 kV-os feszültségszintig végezzük erősáramú és gyengeáramú villamos rendszerek szerelését, telepítését és üzembe helyezését. Az általunk szerelt rendszerek műszaki és minőségi színvonalát biztosítja a Bicskén 5200 m2-en működő berendezésgyártó bázisunk, amely elsősorban kis- és középfeszültségű berendezéseket gyárt részben hazai, részben külföldi megrendelőknek, ismert világcégek készülékeinek, berendezéseinek felhasználásával. Az üzem ipari területen megjelenő magasabb műszaki igényeknek megfelelve rendelkezik a pl.  Siemens SIVACON S8 0,4 kV-os, fiókos rendszerű elosztó-berendezések gyártásához szükséges engedélyekkel, gyári jóváhagyással és tapasztalattal. Cégcsoportunk megkülönböztetett figyelmet fordít a hazai közlekedési vállalatokkal való üzleti- és szakmai együttműködésre, amit jól tanúsíthat a megrendeléseik megfelelő műszaki színvonalon történő megvalósítása. A magyarországi  közlekedési vállalatokon kívül külföldi, főleg németországi megrendelőknek gyárt vasúttechnikai berendezéseket.

További információ: www.viv.hu